Lékaři:

  • MUDr. Ľubomíra Bandúrová –  endokrinolog
  • MUDr. Božena Kalvachová, CSc. – dětský endokrinolog
  • MUDr. Pavel Přeučil – endokrinolog, internista

Asistentka:

  • Eva Kostkubová 

IČO: 04383338, IČZ: 06 309 000

Informace o plánovaných dovolených a případných zástupech naleznete v sekci Aktuality.

Máme smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, 111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP, 201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, 205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, 207)
  • Zaměstanenká pojišťovna Škoda (ZPŠ, 209)
  • Zdravotní pojišťovna ministerststva Vnitra (ZP MV, 211)

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.